Benieuwd? Je bent op de site van hpo vastgoed beland. Hpo is actief als projectontwikkelaar in de bouw en vastgoed branche. Hier vind je informatie over onze lopende projecten. Hpo participeert in de ontwikkeling van projecten of werkt als gedelegeerd ontwikkelaar. Missie, ervaring en kennis vormen de basis van hpo. Wil je ons bereiken, neem contact op via deze link.

Project “Alwel Roosendaal” – Roosendaal


Alwel is een woningcorporatie in de gemeente Breda, Etten Leur en Roosendaal met circa 25.000 woningen in hun bezit. Alwel heeft medio 2022 het woonconvenant getekend met de gemeente Roosendaal.

In het convenant zijn productieafspraken overeengekomen waar de woningen gerealiseerd gaan worden. Specifiek zijn er een drietal locaties benoemd waar in totaal circa 600 woningen kunnen worden ontwikkeld. Alwel heeft Hpo benaderd om als gedelegeerd ontwikkelaar de haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren voor deze 3 gebieden. De haalbaarheidsonderzoeken zullen worden afgerond met getekende overeenkomsten tussen de gemeente Roosendaal en Alwel waarna de bestemmingsplanproceduren en omgevingsvergunningen kunnen worden gestart.