Huize Raffy / Huis van der Donck, Breda

Huize Raffy / Huis van der Donck, Breda

Huize Raffy heeft besloten dat zij de komende jaren nieuwbouw gaan plegen op een locatie elders in Breda waardoor de locatie aan de Boschstraat op termijn vrij zal komen. Hpo heeft samen met DWinvestments en Livinvest de locatie aangekocht. De locatie kent voor de toekomst verschillende ontwikkelingsmogelijkheden. De achterliggende tuin is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Valkenstraat/ J.F. Kennedylaan, een van de laatste grootschalige binnenstedelijke ontwikkelingen van Breda. Het verzorgingstehuis biedt eveneens nog herontwikkelingsmogelijkheden. De eigenaren hebben samen de nieuwe entiteit “Huis van der Donck” opgericht, vernoemd naar de voormalige bewoner Adriaen van der Donck.

Huis van der Donck heeft inmiddels overeenstemming bereikt met de gemeente Breda over de herontwikkeling van de achterliggende tuin en de naastliggende locaties aan de Valkenstraat / J.F. Kennedylaan.

 

share
Top